Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

Kluczowe kompetencje na rynku pracy. Czy uczelnie potrafią sprostać wymaganiom osób dorosłych i pracodawców?


Broker edukacyjny i dobór kompetencji kluczowych dla potrzeb rynku pracy – te aspekty wzbudziły największe zainteresowanie ekspertów podczas panelu dyskusyjnego projektu Knowlegde@Work.

„Zdobywamy pracę w 70% dzięki wiedzy merytorycznej, a w 30% dzięki kompetencjom społecznym, natomiast tracimy pracę w 70% z powodu braku kompetencji społecznych, a tylko 30% specjalistycznych” – przypominając tę ocenę ekspertów rynku pracy, cytowaną m.in. w dokumencie „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” PARP, dr Justyna Osuch rozpoczęła prezentację projektu Knowledge@Work.

Właśnie kompetencje kluczowe, które miałyby zostać włączone do standardowego programu studiów podyplomowych w modelu Knowledge@Work, wzbudziły żywą dyskusję ekspertów zgromadzonych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Już sam pomysł uzupełnienia specjalistycznego programu studiów o kwalifikacje społeczne został uznany za niezwykle pożądany i bardzo aktualny. Potwierdzali to też obecni na spotkaniu pracodawcy, choć z ich perspektywy najlepszy byłby model z indywidualnym opracowaniem katalogu kompetencji dla danej firmy. Jednak taki katalog mógłby funkcjonować w ramach zamawianych przez firmy szkoleń, natomiast model studiów Knowledge@Work zakłada uniwersalność dla wdrożenia go na dowolnej uczelni oraz ekonomiczność takiej oferty studiów dla słuchaczy i jednostki prowadzącej.

Kolejnym elementem modelu Knowledge@Work, który zainteresował ekspertów był Broker edukacyjny i narzędzie Barometru kompetencji. Szczególnie przedstawiciele innych uczelni z kraju, m.in. Collegium Civitas z Warszawy, podkreślali że takie stanowisko jest nowatorskim, ale bardzo ciekawym pomysłem. Dyskusja oczywiście potoczyła się także w kierunku uznawalności kompetencji, problematyki z którą szkolnictwo w Polsce boryka się już od dawna. Pytanie – czy uczelnie powinny uznawać kompetencje posiadane przez kandydatów na studentów lub słuchaczy oraz jak je wówczas mierzyć i kwalifikować – jest wciąż aktualne i wzbudza gorące dyskusje. Przewidywany w projekcie Barometr kompetencji ma mierzyć 10 uzupełniających kompetencji kluczowych i wg tej diagnozy proponować ścieżkę kształcenia z indywidualnym doborem modułów w zakresach podstawowym lub uzupełniającym.

Więcej informacji o spotkaniu znajduje się tutaj.

 

wróć