Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

W Szczecinie powstaje nowy model studiów podyplomowych Knowledge@Work dla polskich uczelni


Kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, elastyczne formy nauki z e-learningiem i m-learningiem, gra mobilna „Pigułki kompetencji”, broker edukacyjny – to elementy nowego modelu studiów podyplomowych Knowledge@Work, który powstaje w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Od marca br. został on już uruchomiony na dwóch kierunkach studiów podyplomowych w ZPSB. Model K@W, testowany teraz w Szczecinie i Bydgoszczy, od 2015 roku będzie oferowany do wdrażania na uczelniach w Polsce. Projekt jest realizowany ze środków europejskich pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Jak wynika z wielu badań, Polacy kształcą się coraz chętniej, liczbą magistrów przebijamy nawet średnią unijną. Jednocześnie pracodawcy wciąż narzekają na niewystarczające umiejętności kandydatów i pracowników w zakresie kompetencji miękkich, społecznych. Absolwenci studiów, nawet posiadający świetne przygotowanie zawodowe, nie uzyskują na uczelniach takich umiejętności, jak komunikacja interpersonalna, praca w zespole czy zarządzanie zespołem – wyjaśnia dr Justyna Osuch z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. – Dlatego właśnie powstaje model K@W – kontynuuje dr Osuch.

„Zdobywamy pracę w 70% dzięki wiedzy merytorycznej, a w 30% dzięki kompetencjom społecznym, natomiast tracimy pracę w 70% z powodu braku kompetencji społecznych, a tylko 30% specjalistycznych” – ta ocena ekspertów rynku pracy, cytowana m.in. w dokumencie „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” PARP, jest wciąż aktualna.

Nowy model studiów podyplomowych Knowledge@Work pozwoli na uelastycznienie oferty uczelni dla potrzeb dorosłych słuchaczy oraz dostosowanie programów do wymogów rynku pracy.

Model K@W w uniwersalny sposób uzupełnia standardowy program studiów o 10 kluczowych kompetencji, które powinni posiadać zarówno pracownicy średniego szczebla jak i menedżerowie. Kluczowe kompetencje K@W to 7 umiejętności z zakresu tzw. „miękkich”, m.in. autoprezentacja, komunikacja interpersonalna, funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym, czy zarządzanie wiedzą. Ale są tu także 3 „twarde” kompetencje, których braki wskazuje rynek pracy: prawo w działalności gospodarczej, ugruntowane podstawy matematyki oraz znajomość technologii informatycznych. Dobór modułów następuje we współpracy z brokerem edukacyjnym i na podstawie testu barometrem kompetencji. Moduły kompetencji są oferowane w e-learningu. Dodatkowo – dla utrwalania wiedzy i umiejętności w najbardziej elastycznej formie m-learningu – słuchacze otrzymują grę mobilną „Pigułki kompetencji”.

Model K@W w ramach testowania został od marca br. włączony na dwóch kierunkach studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, a także na wybranych studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, która to uczelnia współpracuje z ZPSB przy testowaniu K@W. Pierwsi absolwenci ukończą studia podyplomowe K@W latem 2015 r.

Od 2015 roku gotowy produkt Knowledge@Work będzie oferowany do wdrożenia na innych uczelniach w całej Polsce.

Kontakt dla mediów: Agata Mikołajczak,
tel. 504-160-964, e-mail: amikolajczak@zpsb.pl   Kontakt

Więcej w informacji prasowej (do pobrania)


 

Do pobrania:

 

 

 

  • Ulotka modelu Knowledge@Work (zobacz PDF)

 

wróć