Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu ruszają studia podyplomowe w nowym modelu Knowledge@Work


Kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, elastyczne formy nauki z e-learningiem i m-learningiem, gra mobilna „Pigułki kompetencji”, broker edukacyjny – to elementy nowego modelu studiów podyplomowych Knowledge@Work, który od marca zostaje uruchomiony na dwóch kierunkach studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Model K@W testowany teraz w Szczecinie, od 2015 roku będzie oferowany szeroko uczelniom w Polsce.

Jak wynika z wielu badań, Polacy kształcą się coraz chętniej, liczbą magistrów przebijamy nawet średnią unijną. Jednocześnie pracodawcy wciąż narzekają na niewystarczające umiejętności kandydatów i pracowników w zakresie kompetencji miękkich, społecznych. Absolwenci studiów, nawet posiadający świetne przygotowanie zawodowe, nie uzyskują na uczelniach takich umiejętności, jak komunikacja interpersonalna czy praca w zespole, lub zarządzanie zespołem – niezbędnych dla kadry menedżerskiej.

„Zdobywamy pracę w 70% dzięki wiedzy merytorycznej, a w 30% dzięki kompetencjom społecznym, natomiast tracimy pracę w 70% z powodu braku kompetencji społecznych, a tylko 30% specjalistycznych” – ta ocena ekspertów rynku pracy, cytowana m.in. w dokumencie „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” PARP, jest wciąż aktualna.

Ten problem chce rozwiązać – testowany właśnie w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu – nowy model studiów podyplomowych Knowledge@Work, który dostosowuje ofertę uczelni do potrzeb dorosłych słuchaczy oraz wymogów rynku pracy. Nowy model na początek zostaje włączony na dwóch kierunkach studiów podyplomowych w ZPSB, które startują od 14 marca 2014 r.Grafika komputerowa oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy, a także na wybranych studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, która to uczelnia współpracuje z ZPSB przy testowaniu K@W.

Model K@W uzupełnia standardowy program studiów o 10 kluczowych kompetencji, które powinni posiadać zarówno pracownicy średniego szczebla jak i menedżerowie. Kluczowe kompetencje K@W to 7 umiejętności z zakresu tzw. „miękkich”, m.in. autoprezentacja, komunikacja interpersonalna, funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym, czy zarządzanie wiedzą. Ale są tu także 3 „twarde” kompetencje, których braki wskazuje rynek pracy: prawo w działalności gospodarczej, ugruntowane podstawy matematyki oraz znajomość technologii informatycznych. Dobór modułów następuje we współpracy z brokerem edukacyjnym i na podstawie testu barometrem kompetencji. Dodatkowo – dla utrwalania wiedzy i umiejętności w najbardziej elastycznej formie m-learningu – słuchacze otrzymują grę mobilną „Pigułki kompetencji”.

Od 2015 roku gotowy produkt Knowledge@Work zostanie zaoferowany do wdrożenia na innych uczelniach w całej Polsce.

 

 

wróć