Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

Dla studentów

Studia w modelu Knowledge@Work umożliwiają zdobycie profesjonalnej wiedzy, a jednocześnie wzmocnienie uniwersalnych kompetencji kluczowych, których poszukują pracodawcy, niezależnie od branży. Dzięki temu absolwent zwiększa swoją konkurencyjność na rynku pracy i ma szersze perspektywy rozwoju zawodowego.

 

Platforma K@W zapewnia możliwość autodiagnozy wybranych kompetencji miękkich i poznania swoich silnych i słabych stron, a następnie stworzenie indywidualnej ścieżki kształcenia, uwzględniającej posiadane już przez studenta doświadczenie, wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych. Studia w modelu Knowledge@Work to studia online. Wszystko realizujesz w dowolnym miejscu i czasie, z wykorzystaniem e-learningu, a także m-learningu w postaci gry mobilnej „Pigułki kompetencji”.