Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

O projekcie

Cel projektu

Celem projektu Knowledge@Work – zintegrowany model kształcenia przez całe życie na uczelniach wyższych jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego polskich uczelni poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego modelu uczenia się przez całe życie Knowledge@Work, pozwalającego na integrację kilku form kształcenia ustawicznego w ramach studiów podyplomowych →czytaj więcej

 

Zobacz dokument Strategii wdrażania projektu

Raporty z badań

Ogólnopolskie badanie ankietowe dotyczące studiów podyplomowych – raport zbiorczy

Oferta edukacji ustawicznej na uczelniach wyższych – bariery i wyzwania

Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce