Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

Wydarzenia

Zapraszamy na warsztaty metodyczne

warsztaty merytoryczne

Zapraszamy serdecznie na warsztaty metodyczne stworzone specjalnie dla kadry kierowniczej Uczelni oraz kadry akademickiej, zorganizowane przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie w ramach innowacyjnego projektu Knowledge@Work – studia z kompetencjami kluczowymi. 

czytaj więcej

Walidacja projektu Knowledge@Work

walidacja

Projekt Knowledge@Work został w dniu 19 maja 2015 r. zwalidowany przez Krajową Sieć Tematyczną - po pozytywnej opinii eksperta, jednogłośnie został zaaprobowany w głosowaniu członków sieci.

Oznacza to, że model studiów K@W może być już upowszechniany i wdrażany na innych Uczelniach. 

czytaj więcej

Uczelnie w Polsce testują model K@W

studenci

Model K@W został już wprowadzony do wybranych programów studiów na 5 uczelniach w Polsce - obok Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, także w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, na Politechnice Gdańskiej, w Sopockiej Szkole Wyższej oraz Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie.

czytaj więcej

Patronat medialny Forum Akademickiego

For

Magazyn Forum Akademickie objął Patronat medialny nad projektem Knowledge@Work. Redakcja tak pisze o projekcie: Pracownicy wielu instytucji i członkowie różnych środowisk, w tym absolwenci studiów, stwierdzają u siebie brak kompetencji miękkich (np. takich jak komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, zarządzanie wiedzą), a zarazem napotykają na barierę w ich zdobywaniu.. [...]

czytaj więcej