Knowledge @ Work

Twoje kluczowe kompetencje

Walidacja projektu Knowledge@Work


walidacja

Projekt Knowledge@Work został w dniu 19 maja 2015 r. zwalidowany przez Krajową Sieć Tematyczną - po pozytywnej opinii eksperta, jednogłośnie został zaaprobowany w głosowaniu członków sieci.

Oznacza to, że model studiów K@W może być już upowszechniany i wdrażany na innych Uczelniach. Wszystkie uczelnie, które chcą dołączać do swoich programów kształcenia także moduły kompetencji kluczowych, będą od nas otrzymywać własne platformy K@W, a także szkolenia wspierające wdrożenie modelu.

Zapraszamy szkoły wyższe do sprawdzania możliwości platformy K@W i wzbogacenia swojej oferty studiów o rozwijanie kompetencji kluczowych Studentów.

więcej o możliwości wdrożenia modelu K@W

wróć